Style więzi a funkcjonowanie w życiu dorosłym

To, w jaki sposób kształtujesz relacje w życiu dorosłym, w dużej mierze wynika z tego, jak przebiegały Twoje relacje z najbliższymi na etapie wczesnego dzieciństwa. Od stylu więzi zależeć może łatwość obdarzania innych zaufaniem, a także to, jaką postawę przyjmujesz w związku i czy jesteś w stanie jasno komunikować swoje potrzeby.

Cztery style więzi

Wyróżnić można bezpieczne i pozabezpieczne style więzi. Każdy z nich inaczej wpływa na funkcjonowanie człowieka w życiu dorosłym.

  • Bezpieczny styl więzi.
  • Lękowo-ambiwalentny styl więzi.
  • Lękowo-unikający styl więzi.
  • Zdezorganizowany styl więzi.

Najlepiej na funkcjonowanie w życiu dorosłym przekłada się bezpieczny styl więzi. Umożliwia on zbudowanie relacji opartej na całkowitym zaufaniu do partnera i autentycznej bliskości. Osoby, które w dzieciństwie miały bezpieczne więzi z rodzicami, na późniejszych etapach życia nie mają problemów z wyrażaniem uczuć oraz komunikowaniem potrzeb.

Jakie skutki mogą wywołać w życiu osób dorosłych pozabezpieczne style więzi?
O pozabezpiecznych stylach więzi można mówić w sytuacji, gdy w dzieciństwie dziecko np. doświadczyło odrzucenia przez matkę i nie miało możliwości zaspokojenia potrzeb emocjonalnych.

To także sytuacje, w których matkę cechowała chwiejność emocjonalna.

Skutki pozabezpiecznych stylów więzi to m.in.:

  • ciągły niepokój o stabilność emocjonalną partnera,
  • niska samoocena,
  • potrzeba bycia w związku za wszelką cenę,
  • wrażliwość na nastrój partnera,
  • problemy z okazywaniem wsparcia emocjonalnego,
  • nieumiejętność wyrażania uczuć.

Chcesz wyjść z pozabezpiecznych stylów więzi? Zależy Ci na tym, aby budować bezpieczne relacjeoparte na zaufaniu i wzajemnym wsparciu? Skorzystaj z pomocy psychologa i rozpocznij proces zmiany stylu przywiązania.