O mnie

Jacek Fitał - Psycholog Warszawa

Nazywam się Jacek Fitał.

Ukończyłem psychologię o ścieżce psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, oraz studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii pod kierownictwem dr hab. Elżbiety Zdankiewicz-Ścigały, oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS pod kierownictwem dr n. med. Wiesława Czernikiewicza. Ukończyłem również 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Centrum CBT pod kierownictwem dr hab. n.med. Anity Bryńskiej.

Doświadczenia psychoterapeutyczne zdobywałem w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS w Warszawie, oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie.
Obecnie pracuje jako starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Tomasza Wolańczyka.
Prowadzę psychoterapię w podejściu poznawczo-behawioralnym. Jest to jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych metod postępowania terapeutycznego. Głównym założeniem tej formy leczenia terapeutycznego jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są właściwe.

Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR(Eye Movement Desensitisation and Reprocessing). Terapia EMDR stosowana była początkowo głównie w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD), z czasem badania potwierdziły jednak jej skuteczność w znacznie szerszym spektrum zaburzeń o podłożu lękowym, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, a nawet w przypadku depresji. Od lat metoda ta znajduje z powodzeniem zastosowanie w leczeniu psychologicznych traum, wynikających z różnego rodzaju trudnych doświadczeń, w tym przemocy fizycznej lub psychicznej, zaniedbania, molestowania seksualnego, gwałtu, wypadków komunikacyjnych, klęsk żywiołowych, bycia świadkiem czyjejś śmierci lub towarzyszenia bliskim w ciężkiej chorobie.

W ramach mojej praktyki pracuję również z osobami mającymi problem ze swoją seksualnością. Głównym obszarem mojej pracy w tym zakresie jest terapia zaburzeń tożsamości płciowej oraz zaburzeń preferencji seksualnych. Zajmuję się także terapią dysfunkcji seksualnych, trudnościami związanymi z akceptacją orientacji seksualnej i trudnościami w sferze seksualności w terapii par.

Jako psychotraumatolog zajmuję się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów oraz skutków. Udzielam terapeutycznego wsparcia w uporaniu się z następstwami traumy na poziomie emocjonalnym, somatycznym i poznawczym. W pracy jako psychotraumatolog korzystam z terapii EMDR.
Jestem wykładowcą Szkoły Psychoterapii CBT-EDU i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w rozlicznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Jestem także aktywnym uczestnikiem i prelegentem szkoleń i konferencji z zakresu szeroko pojętej psychologii i psychiatrii.
W ramach przygotowań do pracy z pacjentem, odbyłem własną psychoterapię, aby jeszcze lepiej zrozumieć zasady i mechanizmy psychoterapii.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

System wartościKażdy człowiek kieruje się w życiu swoim własnym systemem wartości
Etyczne standardy jakimi kieruje się w moim prywatnym życiu mają wpływać
na wypełnianie zawodowych obowiązków

Dobro pacjenta
Intencja niesienia pomocy

Szacunek
Zaufanie publiczne

Indywidualne podejście
Etyczne standardy

Troska i dyskrecja
Pełna poufność

Warsztaty dla szkół online
i stacjonarnie

Sposoby radzenia sobie po pandemii. Warsztaty dla szkół online lub stacjonarne dla dzieci i młodzieży.

Jacek Fitał - Misja

Zaufanie publiczne do psychoterapii i psychoterapeutów, etyczne standardy oraz dobro pacjenta są drogowskazem do wypełniania moich obowiązków zawodowych.

Misją Centrum  jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Wiedzę i dotychczasowe doświadczenie zawodowe wykorzystujemy do tego, aby zaoferować Ci optymalną ścieżkę powrotu do pełnej kontroli nad Twoim życiem.